Bình An Pearl

Thông tin về dự án:
Dự án cao tầng: Căn Hộ Bình An Pearl Quận 2
Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần SSG Bình An