Mon Central

Thông tin chung về dự án:
Tên dự án: Mon Central
Loại dự án:Nhà ở, trung tâm thương mại
Vị trí dự án: 29 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
Loại mô hình: Mô hình dự án cao tầng
Chủ đầu tư: HD Mon Holdings
Nhà sản xuất mô hình: Mô Hình Kiến Trúc Thiên Nam